KONTROLA, INŠPEKCIA VEŽE A STOŽIARU VETERNEJ ELEKTRÁRNE

KONTROLA, INŠPEKCIA VEŽE A STOŽIARU VETERNEJ ELEKTRÁRNE

Máte záujem? Napíšte nám na:

lietame@viziodron.sk

Optická kontrola veže veternej turbíny

Optická kontrola konštrukcie veže pomocou dronov

  • VizioDron ponúka optický prieskum veže veternej turbíny s najmodernejšími dronovými systémami
  • Vďaka kamerovým systémom s vysokým rozlíšením možno rýchlo a bezdotykovo zistiť aj tie najmenšie povrchové poškodenia

Veža veterného energetického meniča sa obvykle skladá z niekoľkých valcových a kužeľových oceľových segmentov, výnimočne sú tieto veže aj betónové. Veža absorbuje reakčné sily, ktoré vznikajú počas prevádzky veternej turbíny.  
Je zvyčajne navrhnutá tak, aby odolávala extrémnemu namáhaniu počas prevádzky . Napriek tomu dochádza k jej poškodzovaniu a znehodnocovaniu vplyvom prostredia, najmä vďaka poveternostným vplyvom. Takéto deformácie nie sú viditeľne bežnou vizuálnou kontrolou zo zeme.
Naša inšpekčná služba VizioDron ponúka pravidelný monitoring veží pomocou dronu s vysokým rozlíšením. Výhodou je rýchlosť, presnosť, efektivita a odpadajúca nutnosť použitia výškovej, prípadne horolezeckej techniky.

Vzor poškodenia

V dôsledku prevádzkového zaťaženia a vplyvov prostredia často praskajú ochranné vrstvy a nátery, čo dáva príležitosť vzniku korózneho poškodenia,  ako aj napadnutie hubovými mikroorganizmami. Veža znečistená mazivom môže ďalej naznačovať poškodenie prevodovky alebo hydraulického systému turbíny . Najmä  skorodované plochy medzi prírubovými spojmi môžu naznačovať príliš veľkú voľnosť medzi jednotlivými segmentami veže, vďaka čomu sa zvyšuje dynamické zaťaženieskrutkových spojov, čo môže viesť k zníženiu stability a celkovej činnosti systému.

Praskliny

1608636314459.jpeg

Trhliny v ochrannom povlaku veže spôsobujú koróziu podkladového materiálu.

Korózia

Koróziou napadnuté oblasti na prírubových spojoch naznačujú, že už nie sú ploché - skrutkové spojenia sa počas prevádzky zaťažujú dynamicky.

Hubový útok

Vlhkosť a / alebo nedostatočné prúdenie okolo veže spôsobuje alebo podporuje napadnutie hubovými mikroorganizmami, ktoré sa usádzajú na konštrukcii veže veternej turbíny v jej interiéroch aj exteriéroch. Okrem estetickej vady dokážu neskôr spôsobiť štrukturálne zmeny povrchu a tým značne poškodiť vežu veternej turbíny.

Olejová škvrna

Olej v interiéri a exteriéri segmentov veže veternej turbíny naznačuje poškodenie prevodovky alebo hydraulického systému.


Galéria