LETECKÉ VYHODNOCOVANIE POŠKODENIA PORASTOV POČASÍM, LESNOU ZVEROU A KONTROLA MONITOROVANIE PORASTU

LETECKÉ VYHODNOCOVANIE POŠKODENIA PORASTOV POČASÍM, LESNOU ZVEROU A KONTROLA MONITOROVANIE PORASTU

Máte záujem? Napíšte nám na:

lietame@viziodron.sk

Škody na poľných plodinách každoročne spôsobujú nemalé finančné straty takmer všetkým farmárom. Je síce možné si polia poistiť, ale komunikácia s poisťovňami a následné vykazovanie poškodených plôch je častokrát náročný proces a len niekedy vedie k spokojnosti zákazníka. S našimi mapami dokážu zákazníci veľmi jasne a jednoznačne argumentovať pri komunikácií s poisťovňami. Poškodená plocha je jasne viditeľná, ohraničená a jej plocha je vypočítaná s vysokou presnosťou. Takto dokážeme pomáhať pri poškodeniach vetrom (políhanie), škodcami (hraboše, skočky a pod.), ľadovcom, zamokrením (záplavy, prívalové dažde), požiarom, divou zverou (políhanie, zničenie, vyžratie...)

Poškodenie vysokou zverou

  • jasná a jednoznačná argumentácia s poisťovňami a poľovníckymi organizáciami
  • nálet odhalí poškodenie suchom, zamokrením, vetrom, ľadovcom, tretími stranami, divou zverou, požiarom a iné
  • poškodené územie je jasne viditeľné, ohraničené a jeho plocha je vypočítaná s presnosťou na 0,01 ha
  • pri mapovaní škôd garantujeme prednostný nálet do týždňa od objednávky (v prípade priaznivého počasia)


Poškodenie suchom

Pomocou ortofotosnímok vo vysokom rozlíšení získavajú farmári okamžitý prehľad o stave ich porastu. Vidia jeho kondíciu, hustotu a prípadné poškodenie. Nie je nič dôležitejšie ako plánovanie. S aktuálnymi ortofotosnímkami to ide oveľa jednoduchšie a presnejšie, navyše je možné využiť snímky z drona vybaveného špeciálnou kamerou, ktorá sníma odrazivosť a vyhodnocuje množstvo chlorofilu v rastlinách, čo priamo súvisí s ich zdravotným stavom. Počas pravidelného monitoringu dokážeme navyše odhaliť problémy v poraste, o ktorých sa farmár klasickým terénnym prieskumom nemá šancu dozvedieť (choroby, poškodenie zverou, počasím a pod. )

  • pomocou ortofotosnímok vo vysokom rozlíšení získavajú farmári okamžitý prehľad o stave ich porastu
  • vidia jeho kondíciu, hustotu a prípadné poškodenie.
  • je možné využiť snímky z drona vybaveného špeciálnou NDVI kamerou
  • kamera sníma odrazivosť a vyhodnocuje množstvo chlorofylu v rastlinách, čo priamo súvisí s ich zdravotným stavom.
  • pohľad zhora odhaľuje problémy v poraste, o ktorých sa farmár nemá šancu klasickým terénnym prieskumom dozvedieť
  • nálety dokážu odhaliť rôzne problémy v poraste ako je poškodenie, choroby, škodcov, sucho a pod.


Letecké monitorovanie porastov pomocou dronov

Galéria