SELEKTÍVNA CIELENÁ APLIKÁCIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE S POMOCOU DRONOV

SELEKTÍVNA CIELENÁ APLIKÁCIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE S POMOCOU DRONOV

Máte záujem? Napíšte nám na:

lietame@viziodron.sk

Selektívna, respektíve cielená aplikácia prípravkov na ochranu a výživu rastlín v poľnohospodárstve

Selektívna, respektíve cielená aplikácia prípravkov na ochranu a výživu rastlín je pojem, ktorý v dnešnej dobe hýbe svetom presného poľnohospodárstva. Ide o presne zacielenú aplikáciu chemických postrekov a umelých hnojív len na časti porastu, kde to je potrebné, prípadne neaplikovanie daných látok na miesta, kde to je zbytočné. Navyše veľkosť poškodenej plochy vieme na základe GPS dát presne vyčísliť, čo Vám uľahčí likvidáciu škôd v poisťovni.


Selektívnej aplikácií týchto prípravkov sa venujeme už vyše troch rokov, a boli sme v spolupráci so spoločnosťami, ktoré boli jej priekopníkmi na Slovensku. Máme bohaté skúsenosti, aj potrebné know-how aby sme aj Vám dokázali pomôcť šetriť finančné prostriedky a v neposlednom rade aj životné prostredie. Spolupracujeme s poprednými distribútormi špičkovej poľnohospodárskej techniky, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť aj potrebnú technickú podporu. Naše aplikačné mapy komunikujú s väčšinou moderných, na Slovenskom trhu dostupných riadiacich jednotiek postrekovačov a rozmetadiel priemyselných hnojív (či už nesenými, ťahanými alebo samochodnými).


Tvorba aplikačných máp je mimoriadne vhodná pre oblasti, ktoré sú často poškodzované prírodnými živlami ako sú zaplavenie, lesná zver, vietor, hraboše a pod. Časti porastu, ktoré sú zničené, prípadne značne poškodené alebo nevzklíčené, nie je potrebné ošetrovať chemickými prípravkami, v niektorých prípadoch nie je potrebná ani aplikácie umelých hnojív. V závislosti od poškodenia porastu a vyspelosti dostupnej techniky, dokážeme spoločne ušetriť náklady až do výšky nákladov potrebných na ošetrenie približne 80 % kumulatívneho poškodenia porastu na parcele.


Selektívna aplikácia postrekov a hnojív je ale veľmi vhodná aj pre nepoškodené porasty. V praxi sa len veľmi málo stretávame s dokonale homogénnym porastom. Na to má vplyv mnoho faktorov, ako sú kvalita pôdy na jednotlivých častiach parcely, vlhkosť pôdy a podobne. Na základe týchto vstupných faktorov vieme, že porast v jednotlivých častiach parcely je rôznorodý. Tým pádom potrebuje aj rôzny stupeň výživy, prípadne ochrany. S nami sa Vám podarí získať dokonalý prehľad o parcele kombináciou presných dát z drona, ktoré disponujú vysokým rozlíšením a vysokým stupňom priestorovej presnosti, a rôznych iných dát ktoré sú k dispozícií (úrodové mapy z kombajnov, rozbory pôdy, atď.).


Samostanou kapitolou sú takzvané NDVI snímky, ktoré získame pomocou záberov z dronu. NDVI snímky reprezentujú zdravotnú kondíciu porastu, ktorá je reprezentovaná množstvom odrazeného žiarenia v blízkom infračervenom svetle. Vysokocitlivé senzory umiestnené na drone toto žiarenie zachytia a vytvoria jeho snímku. Na základe týchto dát, vieme identifikovať oblasti v poraste, ktoré produkujú menej chlorofilu, s produkciou ktorého sa priamo úmerne spája aj kondícia danej rastlinky.


Vďaka hlbokým znalostiam v oblasti spracovania dát, geografickej mapovej analýzy a priestorovej analýzy sme schopní pripraviť Vám veľmi kvalitné mapové podklady, ktoré verne reprezentujú stav Vašeho porastu. Následne, po konzultácií s Vašim agronómom radi pripravíme aplikačné mapy doslova „na kľuč“. takto pripravené mapy stačí skopírovať na usb kľuč a vložiť ich do kontrolera vášho postrekovača alebo rozmetadla priemyselných hnojív. O všetko ostatné sa postará moderná aplikačná technika.


Pri zbere dát využívame špičkové, moderné, bezpilotné letecké zariadenia (drony) od firmy DJI. Na poskytovanie leteckých služieb v poľnohospdárstve máme všetky potrebné doklady a povolenia, sme skúsení mladí profesionáli disponujúci „pilotnými“ preukazmi na ovládanie dronov.

Galéria