TERMOVÍZIA A KONTROLA ELEKTRICKÉHO VEDENIA

TERMOVÍZIA A KONTROLA ELEKTRICKÉHO VEDENIA

Máte záujem? Napíšte nám na:

lietame@viziodron.sk

KONTROLA ELEKTRICKÉHO VEDENIA

Termovízia (termografia) umožňuje bezkontaktné vizuálne meranie povrchových teplôt v elektrických systémoch. Z tohto dôvodu je možné lokalizovať tepelné slabiny počas prevádzky v reálnych podmienkach a z bezpečnej vzdialenosti.

Bezpečne vykonávame kontroly na kritickej infraštruktúre a urýchľujeme Vám proces bežnej údržby.


Termovízia (termografia) v elektrických systémoch môže pomôcť nájsť možné chyby alebo slabé miesta , ktoré by sa pri jednoduchej vizuálnej kontrole neodhalili. Nie každé slabé miesto je vizuálne viditeľné. Termovízia (termografia) odhaľuje poruchy , pretože sú generované prehriatím komponentu napr. uvoľneným skrutkovým spojom. Termovíziou je možné odhaliť slabé, uvoľnené miesta v spojoch.

  • Zníženie rizika požiaru a nebezpečenstva úrazu , možné slabé miesta sú identifikovateľné včas
  • Zvýšenie dostupnosti zariadenia , možné poruchy, ktoré vedú k odstávkam zariadenia, možno zistiť včas
  • Termovízia sa vykonáva počas prebiehajúcej prevádzky , nie sú potrebné žiadne odstávky vedenia
  • Termovízia sa môže vykonať podporne k vizuálnej kontrole

Optické a termografické obrázky prenosových stožiarov dronom s vysokým rozlíšením pomáhajú odhaliť možné chyby v bezpečnej vzdialenosti od stožiarov snímané s dronom.

Termovízna (termografická) kontrola vášho elektrického systému má mnoho výhod pre prevádzkovateľa zariadenia:

  • Zvýšená bezpečnosť osôb a životného prostredia
  • Zvýšenie technickej spoľahlivosti systému
  • Rýchla a ľahká kontrola systému pri nepretržitej prevádzke

Galéria